Page content

NLP Communicatiemodel

NLP Communicatiemodel: We nemen de buitenwereld via onze zintuigen waar. Via een proces in onze hersenen worden deze zintuiglijke waarnemingen weer omgezet in externe gedragingen. Dit proces van waarnemen tot gedrag wordt weergegeven in het model NLP communicatieproces. Per seconde komen zo’n 4,6 miljoen eenheden aan informatieprikkels op ons af. Als we deze chaos aan informatie bewust zouden moeten waarnemen raken we gemakkelijk overweldigd. Daarom filteren we deze informatie door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Op basis van onze waarnemingen en de filtering van de informatie vormen we een interne voorstelling, oftewel een gedachtepatroon. Deze interne voorstelling is opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog (woorden die je tegen jezelf zegt), geur en smaak.

De interne voorstelling en de fysiologie (onder andere houding en biochemische processen) hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en dit stuurt uiteindelijk het gedrag. Voordat de interne voorstelling tot stand komt, wordt de informatie vanuit de buitenwereld gefilterd. Op onbewust niveau wordt er als het ware een keuze gemaakt welke prikkels doordringen tot de interne voorstelling en welke niet. We filteren de informatie op basis van ons taalvermogen, onze herinneringen, beslissingen, metaprogramma’s, waarden, overtuigingen, attitudes en ons begrip van tijd, materie, ruimte en energie. Het ervaren van problemen heeft dan ook te maken met het soort filters dat we hebben, anderzijds zijn onze vaardigheden en kwaliteiten ook berust op deze filters. Kort gezegd: wanneer je niet tevreden bent over het resultaat en jouw waarneming van de wereld om je heen, verander dan je filters. Vanuit dit model heeft ieder mens dus een unieke waarneming van de wereld. De echte werkelijkheid bestaat dus uit veel meer informatie dan we kunnen waarnemen. Onze interne voorstelling kan dus onmogelijk de werkelijkheid bevatten.

Een vooronderstelling welke binnen het NLP communicatiemodel aangenomen wordt, is die van Alfred Korzybski; ‘de kaart is niet het gebied’ (‘the map is not the territory’). We nemen slechts de kaart waar, terwijl het gebied veel groter is. We kunnen dus ook alleen maar waarnemen en reageren vanuit deze kaart, omdat de objectieve werkelijkheid voor ons niet waarneembaar is.

De psycholoog George Miller heeft aangetoond dat mensen in staat zijn per seconde 7 ± 2 eenheden (tussen de 5 en 9 eenheden) aan informatie bewust te verwerken. Met ‘per seconde’ wordt bedoeld ‘tegelijkertijd’. Deze eenheden kunnen overigens variëren van grootte. Immers, het proces van het leren autorijden, zullen bij de eerste rijles het sturen, gas geven, remmen, schakelen en het kijken in de spiegels als aparte eenheden worden ervaren. Als we het leerproces zijn doorgegaan en voldoende bekwaam zijn, zullen we het autorijden als één eenheid ervaren, waardoor er weer meer ruimte in ons systeem van waarneming en gedrag overblijft om nieuwe dingen aan te leren. We zouden bijvoorbeeld een slipcursus kunnen gaan volgen of leren achteruit rijden met een aanhanger.

De Filters

Overtuigingen

Overtuigingen zijn de sturingsmechanismen die onze waarneming over onszelf en de wereld ieder moment van de dag sturen en ons wereldmodel in stand houden. Overtuigingen geven zekerheid in ons leven, terwijl ze tegelijkertijd onze valkuil kunnen zijn. Onze herinneringen en de daaraan gekoppelde overtuigingen kunnen ons namelijk ook in het hier en nu in de weg zitten. Zo zal iemand die veel herinneringen heeft op afwijzingen uit het verleden, wellicht minder makkelijk op een danspartner afstappen, uit angst weer afgewezen te worden. Terwijl iemand met dezelfde ervaring wellicht juist op deze danspartner zou stappen, omdat deze een zeer andere overtuiging heeft ontwikkeld.

NLP Metaprogramma’s

Metaprogramma’s zijn de meest onbewuste filters van een mens welke via taal en gedragspatronen waarneembaar zijn. Ze filteren de informatie zo dat deze info passend gemaakt wordt binnen ons denkkader.

Waarden

Waarden zijn onze regelknoppen die je gedragingen aansturen en die je onbewust motiveren en demotiveren. Waarden zijn van invloed op je keuzes die je maakt in je leven. Wanneer eerlijkheid een belangrijke waarde is, zal dit van invloed zijn op het soort werk dat je hebt, maar zal dit ook tot uiting komen in de relationele sfeer.

Comment Section

0 reacties op “NLP Communicatiemodel

Plaats een reactie


*