Page content

NLP metaprogramma’s

Wat zijn metaprogramma’s ?

Bij het organiseren van onze ervaringen zijn terugkerende patronen te herkennen: de metaprogramma’s. Iemand heeft de neiging om deze patronen in een bepaalde context steeds te herhalen. Wanneer je de uitspraak hoort: “Dat is nou typisch is voor jou!” is dat een uitspraak die erop duidt dat je (onbewust) een metaprogramma bij jou wordt geregistreerd. Metaprogramma’s activeren of blokkeren bepaalde vermogens. Metaprogramma’s zijn een manier om gedrag te omschrijven en een indeling te geven. Inzicht in metaprogramma’s geeft de mogelijkheid om gedrag van een ander en jezelf te beïnvloeden.

Onderkennen van deze patronen is de eerste stap naar het ontdekken van metaprogramma’s. Daarmee komt de weg vrij naar het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Bij misverstanden in communicatie is het vaak dat verschillen in metaprogramma’s de oorzaak zijn.

Toepassing van metaprogramma’s

Toepassingen van metaprogramma’s kunnen volgens drie principes gestructureerd worden:

 • van inzicht naar meer begrip
 • van kennis naar sturingsmogelijkheden
 • van patroonherkenning naar voorspelbaarheid

Voorspelbaarheid

Mensen zijn geneigd in dezelfde context dezelfde patronen te herhalen. Als je bijvoorbeeld vandaag in een vergadering de neiging hebt om vooral globaal te communiceren, zal je dat heel waarschijnlijk een volgende keer weer doen. Herkenning van patronen maakt het dus mogelijk om voorspellingen te doen hoe iemand in een bepaalde context geneigd is te denken, voelen en handelen.

Meer begrip

Als de inhoud van het denken hetzelfde is, maar de manier waarop anders is, kunnen er makkelijk communicatiestoornissen ontstaan. Een voorbeeld: Twee mensen vinden :frisse lucht” erg belangrijk en stappen samen een rokerige ruimte binnen. De een heeft de neiging om direct in actie te komen en stapt meteen weer de ruimte uit. De ander denkt eerst na en gaat een innerlijk dialoog aan: “Wat een stank, misschien is het beter om hier weg te gaan. Maar wat voor gevolgen geeft dat? ” Ondertussen is de ander al de ruimte uit. Achteraf volgt het commentaar: “Jij weet nooit wat je wil, je mag wel wat meer voor jezelf opkomen!” Onbegrip en irritatie over en weer.

Inzicht in de verschillende stijlen van denken, doen en voelen kan de communicatie dus enorm verbeteren.

Van kennis naar sturing

De metaprogramma’s bieden de mogelijkheid om competenties in te zetten daar waar dat nuttig is.  Bijvoorbeeld het metaprogramma opties-procedure. Een collega kan beter worden ingezet bij een uitslaande brand terwijl de ander beter ingezet kan worden om achteraf te evalueren en procedure’s uit te schrijven voor toekomstige noodsituaties.

Het bewust inzetten van metaprogramma’s kan leiden tot:

 1. begrip voor onze eigen wijze van handelen
 2. verbetering van communicatie
 3. bepalen van de werk context waar iemand het best tot zijn recht komt
 4. analyseren van problemen en oplossen van relatieproblemen
 5. betere samenwerking in groepen
 6. activeren van metaprogramma’s in coaching
 7. sturingsmogelijkheden in communicatie

Overzicht van metaprogramma’s

Observatie van menselijk gedrag hebben geleid tot het vaststellen van een aantal patronen (metaprogramma’s)

 1. pro-actief-re-actief
 2. weg van – naar toe
 3. interne referentie – externe referentie
 4. opties – procedure
 5. voldoet wel – voldoet niet
 6. controle binnen zelf – controle buiten zelf
 7. handhaving – ontwikkeling – verandering
 8. globaal – specifiek
 9. mensen – informatie – activiteiten – dingen – plaatsen
 10. concept – structuur – gebruik
 11. samen – nabijheid – alleen
 12. verleden – heden – toekomst
 13. visueel – auditief – kinestetisch
 14. leidend – zelfregulerend- volgend
 15. zelf – ander – wij
 16. emotioneel – keuze – rationeel
 17. in time – through time
 18. zien – horen – doen/voelen – lezen
 19. automatisch – aantal keren – tijdsperiode – continue

Er is een computerprogramma wat het metaprofiel analyse adresseert en in kaart brengt. Ook zijn er interviews die de metaprofile analyse in kaart brengt.

 

  Comment Section

  0 reacties op “NLP metaprogramma’s

  Plaats een reactie


  *