Page content

NLP overtuigingen van succesvolle therapeuten

Als iemand de NLP vooronderstellingen aanvaardt en integreert zal de perceptie van de werkelijkheid ook in die zin worden gevormd en zal dat in het gedrag tot uiting komen. Het grootste effect van de vooronderstellingen ontstaat als de aannames als een geheel worden gezien en niet als afzonderlijke delen. Alle vooronderstellingen beïnvloeden elkaar onderling.

1. Respect voor andermans model van de wereld

Respect voor het wereldmodel van de ander vraagt om een flexibiliteit in het waarnemen. Wanneer je werkelijk naar een ander kunt kijken met volledig respect voor zijn of haar MOW, dan begrijp je waarom de ander doet wat hij of zij doet. Gedrag is iets wat we vaak bestempelen als goed of slecht, maar dat zegt totaal niets over de persoon zelf. Wat iemand in gedrag laat zien, is een optelsom van zijn of haar verleden. Door respect te hebben voor iemands MOW, zul je bereid zijn deze te verkennen en te leren begrijpen.

2. De betekenis van jouw communicatie is de respons die je krijgt.

Wanneer je communiceert, krijg je altijd een respons. Of deze respons het gewenste is, hangt af van jouw eigen communicatie. Door het aannemen van deze vooronderstelling zal je meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen communicatie en jouw respons op een ander.

3. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar.

Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid en beïnvloeden elkaar. Wanneer je bepaalde gedachten hebt, zijn deze waarneembaar als energieveranderingen in het lichaam. Weer andere gedachten geven weer andere energieverschuivingen. Ook andersom zijn met scans in de hersenen waar te nemen wanneer er in het lichaam verschuivingen plaatsvinden. Beiden beïnvloeden elkaar. Hieruit voortvloeiend kun je concluderen dat veel fysieke klachten mogelijk een psychische basis hebben, maar dat fysieke klachten ook voor psychische klachten kunnen zorgen. Deze vooronderstelling zorgt ervoor dat je de mens als een geheel gaat zien, waardoor meer integraal gewerkt kan worden.

4. De kaart is niet het gebied (de woorden die we gebruiken zijn niet de gebeurtenis of zaak die ze weergeven).

Ieder mens betreedt de wereld vanuit zijn model van de wereld (MOW). Dat betekent dat we geen objectieve realiteit kunnen ervaren en weergeven. Onze reactie als mens is altijd gebaseerd op ons MOW, voor ons model hebben we een uitgebreide kaart. Maar de kaart is niet hetzelfde als het gebied. Denk maar eens aan een schatkaart met een rood kruisje waar de schat ligt. In werkelijkheid zit er onder het kruisje papier en inkt. De echte schat ligt in de werkelijkheid en niet op de kaart. De kaart staat symbool voor onze filters, overtuigingen, waarden, normen, ervaringen, e.d.. Deze aanname zorgt ervoor dat je bewuster wordt van jouw kaart en je bereid bent om de kaart van een ander te onderzoeken. In die kaart liggen namelijk de oplossingen voor de problemen van jezelf en die van ander(en).

5. De belangrijkste informatie over iemand is zijn gedrag.

Wat iemand denkt, gelooft en voelt, welke normen en waarden iemand heeft, komt tot uiting in zijn gedrag. Gedrag is datgene wat in de omgeving zichtbaar is en vertelt dus veel over de onbewuste filters en drijfveren van die persoon.

6. Elk gedrag heeft een positieve intentie.

Ieder gedrag, hoe negatief deze ook wordt bestempeld, heeft altijd een positieve intentie voor die persoon. In de basis van het gedrag wordt op een onbewust niveau een bepaald doel nagestreefd. Dit kunnen soms geheel oude patronen zijn die ergens in de vroege jeugd zijn ontstaan, die nu- bij een volwassene – niet meer nodig zijn. Door respect te hebben voor het gedrag en de positieve intentie te achterhalen, is het mogelijk om het meest destructieve gedrag te veranderen. Dit vraagt uiteraard om flexibiliteit in jouw visie als coach.

7. Iemands gedrag staat niet voor de persoon die hij is.

Gedrag is slechts een uiting van een optelsom van iemands wereldmodel. Het is niet de persoon zelf! Wanneer iemand iets stoms doet, dan betekent dat niet dat hij stom is. Kinderen doen soms stoute dingen, maar zijn niet stout. Vanuit de logische niveaus is gedrag een lager niveau en een uiting van een persoon in zijn omgeving.

8. Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te behalen.

Iedereen heeft alles in zich om zijn problemen op te lossen en gewenste resultaten te behalen. Dat betekent dat je als coach de vaardigheden dient te ontwikkelen om deze hulpbronnen te ontdekken, in te zetten en de ander deze te laten gebruiken.

9. Mislukkingen bestaan niet, alleen feedback.

Ieder mens is opgegroeid door mislukkingen. Mislukken zorgt ervoor dat we aanvullende informatie krijgen over wat niet werkt, waardoor we nieuwe mogelijkheden aanboren. In feite hebben we dus geen mislukking gehad, zolang we maar leren. Feedback is dus informatie die we nodig hebben om te kunnen groeien en ontwikkelen, mislukkingen zijn lessen die ons helpen verder te komen.

    Comment Section

    0 reacties op “NLP overtuigingen van succesvolle therapeuten

    Plaats een reactie


    *