Page content

NLP en haalbare doelen stellen

Sleutels voor een haalbare doelen of outcomes

 • Hoe wordt jouw beleving gestuurd als jij jouw waarneming verandert?
 • Hoe wordt jouw waarneming gestuurd als jij jouw beleving verandert?
 • Stel jezelf de vraag: “Hoe komt het dat ik dit nu niet al heb?”

1 Positief uitdrukken

Het doel moet toetsbaar zijn. Het doel moet toetsbaar zijn voor de cliënt zelf, hoe weet hij anders wanneer het doel bereikt is, of welke procedures nu nodig zijn. Hoe zou je weten wanneer dit doel bereikt is? Wat is het bewijs dat je dit hebt bereikt? Wat ga je zien, horen ruiken, voelen wanneer je dit doel hebt bereikt?

2 Geef huidige situatie aan

Waar sta je nu ten opzichte van je doel? (geassocieerd, gezien vanuit eigen ogen). Geef aan wat er zou moeten veranderen en/of meer moet ontwikkelen om jouw doel te bereiken. Waarom heb je dit doel nog niet bereikt? Wat houdt je tegen?

3 Geef het resultaat aan

Wat zul je zien, horen, voelen, ruiken, proeven, tegen jezelf zeggen, anderen horen zeggen, wanneer je dit doel hebt bereikt? Hoe zou het zijn als je het nu zou hebben (doe alsof je het nu hebt)? Maak het zo belangrijk en aantrekkelijk mogelijk. Plaats het in de toekomst. Zorg ervoor dat het toekomstbeeld gedissocieerd is. Alsof je naar jezelf kijkt.

4 Geef de bewijsprocedure aan

Hoe zul je weten wanneer je het hebt?

5 Is het wenselijk gezien de overige omstandigheden?

Wat zal de uitkomst voor je doen of je toestaan te doen?

6 Is het op jouw eigen initiatief ondernomen en te handhaven?

In NLP worden alleen doelen geformuleerd welke in eigen controle liggen. We zijn zelf verantwoordelijk voor het wel of niet behalen van het gewenste resultaat en dit hangt dus niet af van anderen. Wanneer het voor een deel van ons afhankelijk is, concentreren we ons op dit deel. Wat is mijn aandeel in het bereiken van dit doel, wat kan ik zelf doen of veranderen? Een veelvoorkomend voorbeeld: “Ik wil dat mijn omgeving rekening houdt met mij…”

 • Wat kun jij eraan doen, zodat je dit bereikt?
 • Wat is de eerste stap die jij kunt zetten?
 • Hoe kun jij de kans dat ze dit doen vergroten?
 • Kun je dit ook op een andere manier bereiken?

7 Is het in de juiste context geplaatst?

Je kunt doelen stellen, maar de vraag of je dit altijd wilt en met iedereen in iedere omgeving is essentieel. Je dient dit dus mee te nemen in je formulering. Een voorbeeld:

“Ik sta volledig in mijn kracht en kan op een assertieve wijze nee zeggen.”

De vraag is of je dit in iedere context wilt. “Ik wil duidelijk nee kunnen zeggen tegen mijn direct leidinggevende wanneer ik gevraagd wordt om weer over te werken.” voldoet wel aan de vormvoorwaarde (de context is vermeld). Waar, wanneer en met wie wil je dit doel bereiken?

8 Welke middelen zijn er voor nodig?

 • Wat heb je nu en wat heb je nodig om jouw doel te bereiken?
 • Ken je iemand die dit benodigde al heeft gehad of gedaan?
 • Ken je iemand die jouw doel al heeft bereikt? Wat heeft hij/zij gedaan om dit te bereiken?

9 Is het ecologisch verantwoord?

Het bereiken van doelen gaat gepaard met veranderingen. Veranderingen op de korte en vaak ook langere termijn en hebben daarmee effect op het hele systeem: effecten op jezelf, effecten op je directe omgeving en effecten op de wereld. Bij het formuleren van doelen willen we nagaan of het daadwerkelijk bereiken van dit doel en daarmee de effecten op geen enkele wijze schadelijk zijn. Een voorbeeld: “Ik wil binnen twee weken 10 kilo afvallen.” kan mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Of: “Ik wil volgend jaar een belangrijke stap maken binnen mijn carrière.” en de rol die je daarvoor moet spelen gaat ten koste van je vrije tijd en kan schadelijk zijn voor je omgeving, zoals gezin of partner. De stelregel bij het formuleren van doelen is: schaadt het daadwerkelijk bereiken van dit doel mijzelf of mijn omgeving op geen enkele wijze?

 • Wat zou er allemaal in je leven veranderen wanneer je dit doel bereikt hebt?
 • Wat zouden eventueel de nadelen kunnen zijn?
 • Past het halen van dit doel in de omgeving waarvan je deel uitmaakt?
 • Past dit doel bij wie je bent?

  Comment Section

  0 reacties op “NLP en haalbare doelen stellen

  Plaats een reactie


  *