Page content

NLP vooronderstellingen

De basisvooronderstellingen van NLP

Binnen NLP gaan wij uit van vier basis NLP vooronderstellingen. Het blijkt namelijk dat als we deze basis NLP vooronderstellingen accepteren en integreren de weg naar verandering makkelijker en sneller verloopt.

De basis NLP vooronderstellingen zijn overtuigingen de het individu op onbewuste wijze aansturen. Een overtuiging is geen strategie, het vertelt je niet ‘hoe’ je iets moet doen en is ook geen gedrag. Een overtuiging is een generalisatie van de relatie tussen ervaringen. Dit kan van oorzakelijke relaties, van betekenisvolle relaties en van beperkingen zijn. Overtuigingen maken onderdeel uit van ons wereldmodel. Ze filteren onze informatie en bepalen wat we wel of juist niet aannemen

De basis NLP vooronderstellingen zijn overtuigingen die ondersteunend zijn. Ze geven inzicht en geven een breder kader om vanuit te werken. De basisvooronderstellingen zijn gemodelleerde overtuigingen van succesvolle therapeuten die in staat waren zeer effectieve resultaten te boeken aan zichzelf en anderen.

1 All learning, behavior and change is unconscious

Oftewel: al het leren, al het gedrag en al het veranderen vindt plaats en is opgeslagen op onbewust niveau. Ons onbewuste staat voor alles waar we ons (op dit moment) niet bewust van zijn. Milton Erickson is degene die veel gebruik maakte van de werking van het onbewuste in zijn therapie. Hij vertrouwde erop dat de mens alle bekwaamheden en hulpbronnen in zich heeft om te slagen en dat al deze bekwaamheden zijn opgeslagen in de mens zelf. Daar waar ze zijn opgeslagen noemde Erickson ‘het onbewuste’, daar waar we ons niet bewust van zijn. Ons onbewuste staat ook voor alle lichamelijke processen die ons lichaam sturen, alles wat we eens hebben geleerd en alle opgeslagen ervaringen, ook als deze ons (bewust) ontgaan zijn.

2 Oorzaak – Gevolg

De uitdrukking ‘aan de kant van de oorzaak staan’ wordt veelvuldig in de NLP gebruikt en is dan ook één van de meest belangrijke uitgangspunten bij effectieve veranderingen. Mensen die aan de kant van de oorzaak staan, zijn er van overtuigd dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op datgene wat zij in het leven creëren en weten dat zij zelf de wereld op een bepaalde manier aan zichzelf weergeven (NLP communicatie proces). Zij gaan er vanuit dat de oplossing voor veel problemen ligt in een nieuwe en andere manier van waarnemen en denken. Eén van de bewegingen die deelnemers aan NLP-trainingen maken, is om nog meer aan de kant van de oorzaak te gaan staan. Als metafoor kun jij je afvragen: ‘Stel je eens voor dat jouw leven een bus (touringcar) vol met passagiers is. Zit je dan achterin de bus en geef je het stuur uit handen? Of heb je het gevoel dat je voor in de bus zit, zelf het stuur in handen hebt en de richting bepaalt?

De basisvoorwaarde voor het maken van echte verandering en het behalen van succes, is dat mensen bereid zijn om aan de kant van de oorzaak te gaan staan. Het is hierbij zelfs interessanter om de overtuiging te hebben dat jij jouw eigen handelen zelf kan beïnvloeden en dat je precies weet welke achtereenvolgende stappen er genomen moeten worden.

3 Onbeperkende overtuigingen

Overtuigingen zorgen ervoor dat we aan bepaalde dingen denken en op een bepaalde wijze dit tot uitdrukken brengen in de vorm van gedrag in onze omgeving. Zij zijn dus bepalend over wat we doen, voelen en denken. Hoe meer we ons menselijk externe gedrag (zowel verbaal als non-verbaal), onze interne staat in de vorm van gevoelens en emoties en het interne proces in de vorm van denken en gedachten leren kennen, hoe meer we leren over de buitengewone macht die overtuigingen over ons leven hebben. Excellentie begint met het bewustzijn dat onze overtuigingen een keuze zijn. Wanneer je in succes en verandering gelooft, wordt je bekrachtigd om het te bereiken. Wanneer je in falen gelooft, zal de kans ook groot zijn dat je dat zult ervaren.

“Als je denkt dat je iets kunt, heb je gelijk. Als je denkt dat je iets niet kunt, ook.”

4 Het centraal zenuwstelsel kan geen ontkenning onthouden

Het woordje ‘niet’ bestaat alleen in taal en niet in denken. In het proces van het creëren van onze interne voorstelling, oftewel ons gedachtepatroon, is onze menselijke geest niet in staat een ontkenning vast te houden. Je kunt pas ergens niet aan denken als je er eerst aan gedacht hebt. Zo hebben de uitspraken ‘dit moet ik niet vergeten’ of ‘niet alles laten slingeren’ andere impact dan ‘dit moet ik onthouden’ of ‘wil je jouw spullen opgeruimd houden’.

Nu we dit weten, kunnen we onszelf en anderen dus effectieve boodschappen of opdrachten geven door ons te richten op datgene wat we wel willen in plaats van datgene wat we niet willen. Hetgeen ook bij verandering belangrijk is. Want deze vooronderstelling kan ook gelezen worden als: ‘Richt je op datgene wat je wilt, in plaats van op datgene wat je niet wilt’. Als mensen willen veranderen, gaat het er ook om dat ze in staat zijn hun focus (aandacht en energie) te richten op hun doel in plaats van op hun probleem.

    Comment Section

    0 reacties op “NLP vooronderstellingen

    Plaats een reactie


    *