Page content

Cognitieve Gedragstherapie – De vijf stappen

Cognitieve Gedragstherapie – De vijf stappen

De meeste cognitieve gedragstherapie programma bevatten  vijf stappen

1. Psycho-educatie

Elke behandeling begint met een soort voorlichting.
Wat zijn gezonde angsten? En wat zijn irreële angsten?
Ook wordt verteld hoe de behandeling zal verlopen.

2. Omgaan met lichamelijke verschijnselen van angst

Angst gaat vaak gepaard met lichamelijke gevoelens, bijvoorbeeld met spierspanning.
Ontspanningsoefeningen kunnen dan helpen. Je doet zo’n oefening bijvoorbeeld voor je een presentatie moet geven.
Of voor je een kamer binnengaat vol mensen. Ook voor plotseling opkomende angsten zijn er ontspanningsoefeningen.

3. Cognitieve herstructurering

Ook al ben je het je niet bewust: bij elke gebeurtenis heb je te maken met gedrag, gedachten en gevoelens.
Bij cognitieve herstructurering breng je gebeurtenissen in kaart die gepaard gaan met angst, inclusief alle bijbehorende gedachtes, gevoelens en gedragingen.
Kloppen deze gedachtes en gevoelens?
Zo niet, dan leert een therapeut je om de belemmerende gedachten te vervangen door ondersteunende gedachten

4. Stapsgewijze blootstelling

Stap voor stap stelt de behandelaar je bloot aan datgene dat de angst oproept of die je uit de weg gaat.
Bij voorkeur in een reële situatie. Soms wordt het ook nagespeeld: ‘Stel je voor dat je voor plotseling een presentatie moet geven’.

5. Terugvalpreventie

Overwonnen angststoornissen kunnen weer terugkomen.
Daarom worden bij de laatste behandeling afspraken gemaakt.
Wat moet je doen als je er weer last van krijgt?
Soms wordt een afspraak gemaakt om nog eens terug te komen.

    Comment Section

    0 reacties op “Cognitieve Gedragstherapie – De vijf stappen

    Plaats een reactie


    *