Page content

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag om zo de angst te overwinnen.
Mensen met angststoornissen gaan dat waar ze bang voor zijn uit de weg.
Je hebt de neiging om te vermijden. Logisch, want je bent bang.

Op de korte termijn helpt het ook om te vermijden, want je wordt minder bang.
Maar op de lange termijn zorgt dit gedrag ervoor dat jouw angst blijft voortduren en zelfs groter wordt.

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit twee onderdelen: gedragstherapie en cognitieve therapie.

Cognitie is een ander woord voor gedachten, ideeën en beelden.
Bij allerlei angstklachten blijken ideeën en opvattingen een belangrijke rol te spelen. Ideeën over jezelf, de toekomst en de wereld om je heen.
Bij mensen met angstklachten is er sprake van angstwekkende cognities, en vermijding van angst houdt die angst in stand.
Telkens als je denkt te ontsnappen aan gevaar, bevestig je eigenlijk de gedachte dat er gevaar is.

Bij cognitieve therapie staat het bijhouden van een gestructureerd gedachtendagboek centraal.
Doel daarvan is dat je leert om onderscheid te maken tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoel, gedrag en gevolgen.
Je leert alternatieve, functionele gedachten te formuleren.

Daarom leer je in de gedragstherapie om stapje voor stapje, onder professionele begeleiding, jezelf bloot te stellen aan de dingen waar je bang voor bent.

Zo kan je langzaam aan situaties wennen die je moeilijk vindt. We noemen dat ‘blootstelling’ , confrontatie of exposure.

Je maakt samen met de therapeut een angstladder, ook wel angst- hiërarchie genoemd.
Dat is een overzicht van situaties die u uit angst bent gaan vermijden.
Deze maak je in volgorde van de mate van angst: in welke situatie ben je het meest bang en in welke het minst?

Je begint te oefenen met de situatie die je het minst bang maakt, en gaat zo stapje voor stapje verder.

Cognitieve therapie gaat over jouw manier van denken.
Mensen met angststoornissen denken vaak negatief en denken vaak dat de kans op gevaar heel groot is.
Je denkt misschien dat de kans dat je iets ergs overkomt heel groot is, of dat het heel erg is dat anderen aan je merken dat je bang bent.
De vraag is of dat waar is? Zijn deze gedachten wel realistisch?

Jouw gedachten worden tijdens de behandeling onderzocht en waar nodig gewijzigd.
Je leert door een dagboek bij te houden wat jouw gedachten zijn, en hoe je deze 
kunt onderzoeken.
Ook door te experimenteren met jouw gedrag leer je gedachten te toetsen.
Al doende kan je zo komen tot gedachten die je helpen uw angsten te overwinnen.

Gedrag én gedachten aanpakken

Cognitieve gedragstherapie pakt dus jouw gedrag én jouw gedachten aan die je angstig maken en houden.
Door dingen te doen veranderen jouw  gevoel en uw gedachten, en door jouw gedachten te veranderen wijzigen jouw gevoel en gedrag.

Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met je samen om tot verbetering van jouw klachten te komen.
De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij jouw problemen.

Het is een actieve manier van behandelen. Je moet in de therapiesessies actief aan de slag.
Daarnaast werk je zelf aan uw problemen met huiswerkopdrachten.
De ‘oefentijd’ tussen de therapiesessies door, is net zo belangrijk als de sessies zelf.

Omdat de behandeling probleemgericht is, duurt cognitieve gedragstherapie over het algemeen tussen 10 tot 20 sessies van 1,5 uur
Het doel van de therapie is het verminderen van uw angstklachten zodat je weer naar tevredenheid kunt functioneren.

Effectiveit van Cognitieve Gedragstherapie

Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie een effectieve manier van behandelen bij angststoornissen is.
Deze behandeling wordt in de officiële richtlijnen voor de behandeling van angststoornissen als behandeling van eerste keus aangeraden.
De effecten zijn per persoon verschillend.

Grofweg gezegd heeft ongeveer 70% van de patiënten baat bij deze behandeling.

Soms wordt een combinatie gemaakt van cognitieve gedragstherapie en medicijnen.

 

Comment Section

0 reacties op “Cognitieve Gedragstherapie

Plaats een reactie


*