Page content

Agorafobie of Straatvrees

Agorafobie of Straatvrees

Agorafobie is een psychische aandoening die gezien wordt als onderdeel van verschillende angststoornissen.

Het woord agorafobie is afkomstig uit het Grieks: γορά (agorá) hetgeen markt betekent en φόβος (phóbos) wat angst of vrees betekent.

Wat is agorafobie?

In het Nederlands wordt ook wel de naam pleinvrees of ruimtevrees gebruikt wanneer men doelt op angst voor open ruimten.
Daarnaast wordt ook nog het begrip straatvrees of gebruikt.

Agorafobie is de angst om een vertrouwde en veilige omgeving te verlaten.
Dit kan de vorm aannemen van angst voor open ruimten, pleinen of straten, situaties waar veel mensen bij elkaar komen zoals winkels, bioscoop of de angst niet ‘terug te kunnen keren’.
Ook reizen (bijvoorbeeld met bus, trein of auto) kan deze angst veroorzaken.

De aandoening kan in verschillende gradaties voorkomen.

In lichte gevallen voelt de persoon onrust, maar is in staat zich in openbare gelegenheden te begeven en zijn sociale contacten zijn normaal.

In ernstige gevallen trekt de persoon zich terug op een plaats die hij als veilig en vertrouwd beschouwt.
Ook mijdt zoveel  mogelijk het contact met anderen. Agorafobie en isolement
Dit duurt soms jaren en kan leiden tot een ernstig sociaal isolement.

Uiteraard zijn ook allerlei tussenvormen mogelijk.

Paniekaanvallen door agorafobie

Als er sprake is van paniekaanvallen, kan agorafobie ook een ander beeld hebben.
De stoornis wordt dan gezien als een anticipatieangst ofwel een angst voor de angst.
Het zijn in dit geval niet zozeer de  groepen mensen of de open ruimten die de persoon angst inboezemen, maar de verwachting om een paniekaanval te krijgen.
Deze angst leidt op zijn beurt weer tot het vermijden van situaties waarin de persoon denkt in paniek te zullen raken.

Bij agorafobie worden beangstigende situaties vermeden om zoveel mogelijk paniek en onrust te voorkomen.
Vaak wordt aan een vertrouwd persoon gevraagd mee te gaan als men persé ergens naar toe moet.
Dit leidt ertoe dat de mensen in de naaste omgeving ook onderdeel worden van de angst.

Agorafobie wordt vaak gezien als de tegenhanger van claustrofobie (angst voor afgesloten ruimten), maar dit is wat eenvoudig voorgesteld.

In een trein kunnen agorafobie en claustrofobie bijvoorbeeld dezelfde onrust of angstsymptomen veroorzaken, althans in de waarneming van de omstanders.
Bij agorafobie is het de angst om de vertrouwde omgeving te verlaten .
Bij claustrofobie is het de angst om in de trein opgesloten te raken.

Symptomen van agorafobie

agorafobie symptomenStraatvrees kan gepaard gaan met de volgende symptomen:

  • Hartkloppingen
  • Verdwaasd of onwerkelijk gevoel
  • Gespannenheid en rusteloosheid,
  • Nervositeit
  • Prikkelbaarheid
  • Zweten
  • Gevoel weg te willen/moeten uit de situatie waarin men zich niet lekker voelt
  • Vermoeidheid
  • Hyperventilatie.

Ook angst voor een heftige paniekaanval waarin men doodsangsten uitstaat en geen controle meer heeft over zijn eigen functioneren komt veel voor bij agorafobie.

Gevolgen agorafobie

Agorafobie of straatvrees is in mijn ogen een ernstige vorm van angst.
Je kwaliteit van leven wordt ernstig beperkt doordat je actieradius steeds minder wordt.

Uiteindelijk durf je het huis niet meer uit en raak je in een sociaal isolement.
Je huis wordt dan een soort gevangenis.

Hoe ontstaat agorafobie?

Het ontstaan van straatvrees kan heel verschillend zijn.
Soms is het gebeurt op straat. Je kreeg een paniekaanval en de straatvrees was een feit.
Vaker echter sluipt het erin en is er geen duidelijke oorzaak.

Je hersenen leren door te generaliseren.
Als je leert autorijden, kan je daarna in vrijwel alle auto’s rijden.
Als je leert fietsen, kan je daarna op met alle fietsen uit de voeten.

Zo is het ook met angst. Je maakt een keer een paniekaanval op straat mee.
Daarna levert elke straat paniek op.

Is het nodig om de oorzaak te weten?

Is het, om van de straatangst af te komen, noodzakelijk om de oorzaak te weten?
Nee, dat is niet noodzakelijk!

Het gaat erom het probleem op te lossen.
We gaan dus niet op zoek naar de oorzaak.

Herken je dit? Je vertrekt vanuit je huis en neemt jezelf voor om verder te gaan dan het eind van de straat, waar je eigen huis niet meer zichtbaar is.

Op dat moment check je de reacties in je lichaam en op dat moment slaat de paniek toe.
Je weet niet hoe snel je weer naar huis moet.
Je bent teleurgesteld in jezelf en je neemt je voor dat het volgende keer beter gaat.

Zo gaat het keer op keer en het resultaat is dat de straatvrees steeds erger wordt, naarmate je pogingen onderneemt om de straatvrees onder controle te krijgen.

Hoe graag je de angst ook wilt loslaten. Het lukt je niet en je hebt geen idee hoe je het kan loslaten.

Effectief van straatvrees af

Met onze effectieve life coaching helpen we je snel en gegarandeerd van straatvrees af.

Comment Section

0 reacties op “Agorafobie of Straatvrees

Plaats een reactie


*