Page content

Posttraumatische stress stoornis (PTSS)

Posttraumatische stress stoornis (PTSS)

Een posttraumatische stress stoornis (PTSS) is een vorm van angststoornis. Door het getuige zijn van een schokkende gebeurtenis, kan het voorkomen dat mensen onvoldoende hulpbronnen ter beschikking hebben om in controle te blijven. Daardoor een allesomvattend gevoel van machteloosheid en angst ervaren.

Hierdoor kunnen mensen het vertrouwen kwijtraken. Vertrouwen in zichzelf of in andere mensen. Dit kan er toe leiden dat men de grip op het bestaan verliest. Het dagelijks bestaan biedt geen zekerheid meer en een gevoel van kwetsbaarheid begint te overheersen.

Een posttraumatische stress stoornis kan dus ontstaan na het getuige, of slachtoffer zijn, van een ernstige gebeurtenis, zoals:

 • overlijden
 • ongeval
 • geweld
 • vliegramp
 • terroristische aanslag
 • oorlogservaring
 • natuurramp
 • beroving
 • aanranding
 • seksueel misbruik

Lichamelijk en geestelijk welzijn na traumatische gebeurtenis

Een traumatische gebeurtenis kan het geestelijk en lichamelijk welzijn ernstig verstoren. Ondanks dat  het gevaar geweken is, blijven de geest en het denken in een stress modus: Continue alert op gevaar. De angst blijft voortduren.

Dit veroorzaakt een chronische vorm van stress en kan lichamelijke klachten veroorzaken. Een posttraumatisch stress stoornis kan daardoor veel invloed hebben op het dagelijks bestaan.

Diverse psychische stoornissen kunnen gedurende het leven ontstaan door negatieve gebeurtenissen. Het grote verschil met een posttraumatisch stress stoornis is dat een PTTS altijd te herleiden is naar het trauma zelf. Daarnaast is het kenmerkend dat mensen met een post traumatisch stress stoornis de herinnering aan het trauma uit de weg gaan.

Komt een posttraumatisch stress stoornis vaak voor?

Er zijn weinig bekende metingen gedaan naar een post traumatisch stress stoornis in Nederland. In andere landen variëren de percentages van 1-8 % van de volwassen mensen die last hebben van een PTSS.

Gaat een posttraumatisch stress stoornis vanzelf over?

Een PTSS gaat niet zomaar over. Er zijn cijfers bekent van mensen die in de Tweede Wereldoorlog een post traumatisch stress stoornis hebben opgelopen en er zo’n 25% na 50 jaar nog steeds mee rondloopt. Sommige mensen zijn door oorlogservaringen compleet verandert. Ze kunnen zich niet meer open stellen voor andere mensen, zijn het vertrouwen kwijt en genieten minder van het leven. In ernstige gevallen trekken ze zich volledig terug.

Symptomen van PTSS

Mensen kunnen last hebben van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) , als ze 1 of meer van de volgende verschijnselen herkennen:

Deze mensen hebben een ernstige gebeurtenis meegemaakt met de dood als dreiging, of gevolg. Ze reageren daarop met afschuw, hulpeloosheid en grote angst.

 • Ze beleven deze traumatische gebeurtenis vaak opnieuw:
 • Ze beleven herinneringen die ze niet uit de weg kunnen gaan.
 • ze hebben last van nare en herhalende dromen.
 • Ze gedragen zich alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt.
 • Ze voelen pijn en verdriet als er iets gebeurd dat ze herinnert aan het trauma.
 • Ze ondervinden lichamelijke reacties bij gebeurtenissen die de herinnering activeert

Ze vermijden situaties of laten afgestompt gedrag zien en herkennen zich in 3 of meer van de volgende symptomen:

 • Ze willen gedachten, gevoelens en activiteiten vermijden die het trauma activeert.
 • Ze gaan plaatsen en activiteiten uit de weg die herinneren aan het trauma.
 • Delen van de gebeurtenis en het trauma kunnen ze niet herinneren
 • Ze hebben minder zin in het ondernemen van activiteiten.
 • Ze voelen zich buitengesloten.
 • Ze hebben hun gevoelsleven onderdrukt en praten nooit over hun gevoel
 • Ze geloven niet meer, of beperkt, in een optimistische toekomst

Soms zijn ze extreem prikkelbaar en herkennen zich in 1 of meer van de volgende klachten:

 • Ze slapen onregelmatig of kunnen niet inslapen
 • Ze hebben concentratieproblemen
 • Ze zijn op hun hoede en extreem schrikachtig
 • Ze zijn overdreven beschermd en waakzaam

Deze verschijnselen doen zich langer dan een maand voor. Daarom is het sociale en professionele leven vaak beperkt. Ze kunnen minder of minder goed dingen doen.

Wie krijgen een post traumatisch stress stoornis?

Iedereen kan last krijgen van een post traumatisch stress stoornis uit alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden. Vrouwen lopen 15% meer kans dan mannen om een post traumatisch stress stoornis op te lopen.

Mensen met een bepaald beroep lopen een grotere kans op een traumatische gebeurtenis, zoals:

 • politiemensen
 • brandweerlieden
 • hulpverleners bij rampen
 • treinmachinisten
 • vluchtelingen (komen vaak uit een traumatische omgeving)

Mensen uit grote steden en mensen met weinig sociale steun lopen meer kans op het oplopen van een PTSS.

Meer dan de helft van de mensen maakt één of meer traumatische gebeurtenissen mee. Niet iedereen krijgt daardoor last van een post traumatisch stress stoornis. Hoe jonger iemand is, of hoe meer traumatische gebeurtenissen iemand meemaakt; Hoe groter de kans op een PTSS.

Advies voor mensen met een posttraumatisch stress stoornis

Als mensen last hebben van een posttraumatisch stress stoornis heeft dat gevolgen voor het dagelijks bestaan. Het presteren op school of  op het werk gaat achteruit. Ook het sociale leven kan ernstig worden beperkt.

Voor een diagnose kan de huisarts vragenlijsten laten invullen.

Belangrijk is om de directe omgeving te betrekken en om hulp te vragen.

Blijf niet “onnodig” lang doorlopen met klachten. Erken dat hulp vragen een eerste stap richting een bevrijding is.

Bij de Life Coach Academie kunnen we professionele hulp bieden. Inhoudelijk delen van je traumatische ervaring is niet nodig om toch een bevrijding te ervaren van je klachten.

Neem vrijblijvend contact op om je persoonlijke situatie te bespreken:Jasper van Well: 0646-843285

Of stuur (bij voorkeur) even een mail: info@lifecoachacademie.nl

Contact

 

  Comment Section

  0 reacties op “Posttraumatische stress stoornis (PTSS)

  Plaats een reactie


  *