Page content

Wat is PTSS

Wat is PTSS

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een stoornis die ontstaat als je een trauma om de één of andere reden niet goed kan verwerken.
Het verwerken van zulke gebeurtenissen is een langdurig en moeilijk proces, en soms kom je daar niet goed doorheen.
Het trauma wordt niet goed verwerkt en je blijft er in steken, waardoor je leven totaal ontregeld kan worden.

Posttraumatische stress-stoornis is een angststoornis.
Deze stoornis gaat gepaard met forse stressverschijnselen die zowel van lichamelijke als psychische aard zijn.

Oorzaak van PTSS

PTSS is één van de weinige angststoornissen waarvan het begin duidelijk is aan te wijzen.
Een traumatische gebeurtenis leidt tot extreme angst.
Herinneringen aan het trauma of andere gebeurtenissen die daarmee geassocieerd worden, kunnen dezelfde reactie oproepen.

Daarna verloopt het eigenlijk net zoals bij andere angststoornissen:
Je wordt bang voor de angst. Je gaat situaties vermijden die je als bedreigend ervaart.Posttraumatisch Stress Stoornis
Je wordt geregeerd door je angst.

Voorbeelden van traumatische gebeurtenissen zijn incest, verkrachting, incest, auto-ongeluk, beroving, auto-ongeluk of oorlogssituaties.

Posttraumatische stress-stoornis komt voor op alle leeftijden.
PTSS kan op elk moment in iemands leven optreden.
Behalve dat de stoornis heel lang kan duren, is er weinig bekend over het verloop als er geen behandeling volgt.

Gevolg van PTSS

De traumatisch gebeurtenis leidt tot diverse angstverschijnselen zoals: hartkloppingen, hyperventileren, zweten, of vluchtneigingen.
Die reactie is normaal.

Bij iemand met PTSS gaan die verschijnselen niet over.
Ook als de bedreigende situatie voorbij is, ervaar je het alsof je er nog middenin zit.
Het trauma wordt steeds herbeleefd in dromen of herinneringen.
Een beeld of geluid of kan de angstreactie in volle hevigheid oproepen, waarbij je zelfs het gevoel kan hebben dat de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt.

Soms is iemand met PTSS zo geobsedeerd is door het trauma, dat hij of zij over niets anders kan praten.

Het kan ook zijn dat hij of zij er juist helemaal niet over praat, in de hoop het kwijt te raken.

PTSS angststoornisIemand met PTSS kan de angst veroorzakende situatie niet vermijden.
Dit in tegenstelling tot andere angststoornissen.
De gebeurtenissen draagt je bij je en dat geeft voortdurende spanning.
Bij kinderen uit zich dat bijvoorbeeld met buikpijn en hoofdpijn.

Mensen met posttraumatische stress-stoornis sluiten zich vaak af.
Ze vermijden situaties die aan het trauma kan herinneren.

Soms is er sprake van geheugenverlies. Dat is een zelfbeschermingsreactie tegen herinneringen die teveel angst oproepen.

Zolang de gebeurtenissen niet verwerkt zijn blijven ze in volle hevigheid aanwezig.
Je blijft dus onder spanning staan en bent voortdurend waakzaam.
Daardoor zijn ze vaak schrikachtig en prikkelbaar.
Ook hebben ze vaak last van slaap-concentratiestoornissen.

Als posttraumatische stress-stoornis lang aanhoudt kunnen de psychische problemen zich uitbreiden en kan iemand depressief worden, agressief worden of zelfmoord gedachten krijgen.

Voor de mensen in de directe omgeving heeft posttraumatische stress-stoornis grote gevolgen.PTSS emoties afvlakken
Omdat de traumatische gebeurtenissen niet verwerkt worden, blijft iemand als het ware opgesloten in zichzelf.
Hij of zij zal geen echte belangstelling voor anderen op kunnen brengen.

Verloop van PTSS

Bij lichte vormen van acuut trauma kan de verwerking plaatsvinden door erover te praten met familie en vrienden.

In veel gevallen is de aard en ernst van het trauma, dusdanig, dat het onmogelijk is om erover te spreken.
Bij incest of kindermishandeling wordt erover spreken met de omgeving verhinderd doordat er een taboe op rust.
Je moet als het ware “je ogen ervoor sluiten”, je “ervoor afsluiten” en het “maar vergeten”.

Soms zijn de gebeurtenissen zo onverdraaglijk dat je de gebeurtenissen niet tot het bewustzijn en of geheugen laat doordringen.
Het is een natuurlijke beschermingsmechanisme van de mens dat verdringing wordt genoemd.

De emoties die met een traumatische gebeurtenis gepaard gingen kunnen soms zeer lang worden verdrongen.
Nieuwe gebeurtenissen kunnen maken dat ze, soms vele jaren later, alsnog te voorschijn komen.

    Comment Section

    0 reacties op “Wat is PTSS

    Plaats een reactie


    *