Faster EFT en EFT. Wat maakt Faster EFT effectiever?

Page content

article content

Faster EFT en EFT. Wat maakt Faster EFT effectiever?

In 2004 zag ik een indrukwekkende video. Vietnam veteranen werden verlost van Posttraumatische Stress in nog geen uur! Indrukwekkend.. De methodiek of vorm was EFT..

Niet lang daarna, tijdens EFT opleidingen, stond ik versteld over wat ik zag gebeuren. Klachten als stress, emotioneel trauma en angsten verdwenen als sneeuw voor de zon. Vaak in een paar minuten. 

Hoe kan zo iets eenvoudigs zoveel effect hebben? Mijn brein kon er niet bij… Ik zat nog vast in een paradigma: “Iets wat zo ernstig is, of wat al zo lang bestaat, laat zich niet zomaar oplossen.”

Was al jaren bezig met NLP en Hypnose, destijds revolutionaire werkwijzen.  En nog steeds helaas, in vergelijking met de huidige aanpak binnen de reguliere zorgverlening.

Ik begon EFT toe te passen in mijn praktijken en voegde het toe als leerblok binnen de Life Coach opleiding. En met EFT bereikten mijn klanten maar al vaak duurzame veranderingen. En dat waar andere methoden geen effect hadden en ook in veel minder tijd.

Toch werkte EFT lang niet altijd, of begonnen problemen zich na verloop van tijd opnieuw te manifesteren. Daarnaast bleken de intuïtieve capaciteiten van de coach van groot belang te zijn voor het uiteindelijk resultaat.

Sinds 2 jaar werk ik bijna dagelijks met Faster EFT en met ongelooflijke resultaten.  Dat niet ten nadele van EFT. Ik wil vooropstellen dat ik een enorm respect heb voor Garry Graig en alle EFT practitioners die EFT hebben verspreid over heel de wereld. Een geweldige methode die iedereen kan toepassen om meer emotionele vrijheid te verkrijgen.

Echter Faster EFT gaat veel directer in op uiteenlopende problemen met sneller resultaat. Zo effectief zelfs: Dat we recent een nieuwe dienstverlening lanceerde: Life Coaching om angsten, fobieën en P.T.S.S. te verhelpen en daar garantie op geven. Dat doet geen enkel ander therapeut.

Er is een aantal wezenlijke verschillen tussen EFT en Faster EFT, maar voor ik daar op inga: “Wat zijn overeenkomsten tussen EFT en Faster EFT?”

Overeenkomsten tussen EFT en Faster EFT

  1. Vormen gaan uit van de vooronderstelling dat lichaam en geest een geheel zijn.
  2. Gebruiken “Tappen” op meridianen als methodiek.
  3. Zijn relatief pijnloos. Er is geen noodzaak om pijnlijke herinneringen langdurig te herbeleven of lang stil te staan bij emoties die in het verleden zijn ontstaan. En wanneer oude pijn aan de oppervlakte komt is deze lang niet zo erg als de pijn van dagelijks rond te lopen met onverwerkt verleden. Een goede sessie zorgt ervoor dat dit de laatste keer is dat iemand een nare herinnering herbeleeft.
  4. Kennen een ongekend hoog succes ratio. EFT geeft een langdurig effect wanneer alle aspecten (submodaliteiten) die gekoppeld zijn aan een ervaring zijn geneutraliseerd. Faster EFT verandert de manier waarop het onbewuste brein ervaringen reproduceert. Na een goede sessie ben je het “probleem”, dus de manier waarop je problemen hercreëert, definitief kwijt. Je kunt dat probleem gewoonweg niet meer (her)produceren.
  5. Stimuleren om zelfstandig te werken met de protocollen en daarmee onafhankelijk te worden van therapeuten.
  6. Zijn ontwikkeld door mensen die in staat zijn om complexe materie te vereenvoudigen en toegankelijk te maken voor iedereen.
faster eft

Robbert Smith

faster eft

Gary Graig

Wat zijn de verschillen tussen EFT en Faster EFT?

EFT is gebaseerd op de vooronderstelling: ”De oorzaak van alle negatieve emoties is een ontregeling in het energiesysteem van het lichaam.

EFT stelt dus dat onze herinneringen zijn gekoppeld aan een ontregeling in het energiesysteem van het lichaam en verantwoordelijk is voor het ontstaan van mentale en fysieke problemen. Of: “Als een herinnering geen ontregeling van het energiesysteem van het lichaam veroorzaakt, dan kán de negatieve emotie niet ontstaan”.

De verstoring van het energiesysteem is te herstellen door het tappen op meridianen en daarmee bood Garry Graig een revolutionair nieuw perspectief op de reguliere, vaak pijnlijke en weinig effectieve therapieën.

Faster EFT daarentegen gaat ervan uit dat het niet een verstoring van het energiesysteem is wat verantwoordelijk is voor het ontstaan van een negatieve emotie en sterker nog: Dat is fysiek onmogelijk.

faster eftNeem bijvoorbeeld een emotie als “woede”. Als ons energiesysteem wordt verstoord door deze woede, dan zouden we vast blijven zitten in woede.

Hoe kan dat als we een moment later een positieve emotie kunnen ervaren? Bijvoorbeeld een gevoel van liefde voor een kleine baby die op ons pad komt?

Op dat moment is ons energiesysteem duidelijk niet geblokkeerd.

Robbert Smith: “Het is niet een verstoring maar een creatie. Het gaat over onbewuste imprints opgenomen in de hersenen in de kindertijd en onze emotionele gehechtheid aan wat we hebben waargenomen”.

Als de oorzaak van problemen een verstoring in ons energiesysteem zou zijn dan betekent dit dat iets in onszelf is verstoord… iets werkt niet correct. Maar er zijn geen gebroken mensen. Wel zijn we succesvol in het her-produceren van alles wat was en niet meer is…

En als we het vermogen hebben om problemen te creëren dan hebben we ook het vermogen om dat te veranderen of genezen. Dus kunnen we direct verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we creëren en beleven in ons leven.

Het probleem is dat we zijn geboren

Vanaf het moment dat we geboren worden (en zelfs eerder, vanaf het moment van conceptie) beginnen we met het opnemen van ervaringen in de wereld in ons onbewuste brein. En daarom ervaren we “problemen”:  We zijn geboren in een wereld waarin mensen problemen hebben. We hebben onbewust geleerd hoe we problemen creëren.

De oorzaak van onze problemen is onze perceptie, deze schijn realiteit boven de werkelijke en huidige realiteit beleven. Anders : Wat we zintuiglijk waarnemen en interpreteren wordt beïnvloed door onze filters.

Welke we in het verleden hebben geleerd en overgenomen.

Problemen zijn een creatie

Het verleden bestaat niet.. het verleden is geweest. Maar het verleden kan nog steeds echt lijken vanwege de emotionele lading die nog steeds aanwezig is als we ons dingen herinneren. De toekomst bestaat ook niet. Wat we doen met de toekomst is onze emotionele programmering projecteren op de toekomst.

Niets is echt, behalve het huidige moment. Al het andere is een herschepping vanuit ons onderbewustzijn.

We re-creëren onze emoties over en weer en zijn dus erg bedreven in het blijven produceren van onze problemen. Daarmee zijn we niet gebroken, maar bedreven.

EFT behandelt fysieke, mentale en emotionele symptomen als verstoring in het energie-systeem. Faster EFT behandelt deze symptomen als een bekwame creatie van het onderbewustzijn.

You’re not broken, you’re doing something right. You’re successfully manifesting what you have been imprinted with. If you’re the creator of your memories, you can change your life by changing your memories.
~ Robert G. Smith, Founder, FasterEFT~

Problemen lijken echt door de fysieke reactie

stress en faster eftStress is de natuurlijke reactie van het lichaam op negatieve percepties. Als we uitgaan van de veronderstelling dat lichaam en geest één zijn, betekent dit dat onze gedachten zich manifesteren als emoties in ons fysieke lichaam. Alles wat we denken wordt automatisch gevolgd door ons lichaam.

Het zijn de fysieke manifestaties die ervaringen echt maken. Dat betekent dat we emoties waar maken en bekwaam zijn geworden om deze echt te laten lijken.

We hoeven alleen maar aan verdrietige en boze gedachten te denken: Ons lichaam laat het echt lijken door een fysieke ervaring.

Vooronderstellingen

Beide systemen opereren vanuit een ander model van de wereld. Het één verteld ons dat we slachtoffer zijn van een verstoring in ons energie systeem. Het ander leert ons dat we zelf verstoorde energie creëren en kunnen veranderen. Faster EFT gaat ervan uit dat we een verstoring in ons communicatie systeem teweeg kunnen brengen.

Met Faster EFT willen we de boodschap van het brein naar het lichaam, verantwoordelijk voor een tijdelijke spanning verstoren. En wanneer we dit verstoren creëren we veranderingen. Het veroorzaakt chaos in het centraal zenuwstelsel van het lichaam terwijl we ondertussen een negatief patroon beleven. Dit veroorzaakt een positieve mind-body shift.

De rol van NLP in Faster EFT

In eenvoudige termen bestudeerd NLP hoe we denken en onze gedachten structureren, hoe we communiceren en we onze ervaringen intern verwerken. Gary Craig bestudeerde NLP, maar de invloed van NLP is lang niet zo evident in zijn methode zoals bij Faster EFT.

Het uiteindelijke doel bij Faster EFT is het verleden en toekomst te veranderen door middel van een herstructurering in het denken van een persoon in het heden.

Faster EFT legt meer nadruk op de structuur van interne representaties waarmee het probleem wordt veroorzaakt. Hoe verwerkt een persoon het verleden intern (visueel, kinestetisch en auditief)? Wat doen ze in hun geest om het verleden en herinneringen levend te houden en zo te produceren dat ze echt lijken?

Wanneer we toegang krijgen tot een belemmerende strategie van een persoon met behulp van de vaardigheden aangeleerd in NLP, beginnen we te begrijpen hoe zij problemen creëren. En als we in staat zijn om toegang te krijgen tot deze interne representaties is het eenvoudig om veranderingen te realiseren.

De werking van trance in Faster EFT

Laat je niet afschrikken door het woord “trance”. Veel mensen worden bang bij het fenomeen trance. De werkelijkheid is dat jij en ik dagelijks in- en uit trance schieten. Neem bijvoorbeeld de laatste rit in je auto in gedachten. Je stopte voor ik weet niet hoeveel rode lichten, stuurde onbewust bekwaam richting je bestemming en hebt honderden handelingen verricht om veilig aan te komen. Dacht je er bewust over na? Nee toch? Dat is trance.

trance en faster eftAls we uit het raam staren, een boek lezen of verbonden zijn aan het verleden door het herbeleven van een herinnering dan zijn we in trance.

Faster EFT gaat ervan uit dat wanneer we een vervelende emotie beleven we uit het heden glippen en in een trance zijn.  Als je een sessie Faster EFT bekijkt zie je vaak glazige en starende ogen. Dit wanneer een persoon vertelt over een ervaring uit het verleden. Die persoon is niet alert in het nu, maar in een lichte trance. Als we een probleem ervaren zijn we dus in trance.

Faster EFT haalt dus eerder mensen uit een trance, dan dat het aanstuurt op een trance. Wanneer je uit trance komt, ben je wakker en alert in het huidige moment. Wanneer we niet volledig met het nu bezig zijn, zijn we in een trance. Deze trance kan echt lijken, maar dat is het niet, omdat alleen het heden echt is.  Het verleden is het verleden en de toekomst is er nog niet.

Stel dat iemand je in het verleden pijn heeft gedaan gebeurt dat niet in het heden, behalve misschien in je ervaring. Het verleden lijkt echt omdat ons onderbewuste voorbij tijd en ruimte gaat en fysieke ervaringen veroorzaakt in het heden. Dat maakt dat deze ervaring echt lijkt.

Daarbij is de dader in het heden niet aanwezig. Daarom ben jijzelf nu degene die jou zelf nu pijn aandoet.

“If we take control of our mind, we take control of our life.
Otherwise, we train our children to have our problems.”
~ Robert G. Smith, Founder, FasterEFT

Tappen werkt voor iedereen

Iemand die werkt met officiële EFT zal meer nadruk leggen op de emoties en de juiste woorden bij het proces.

Terwijl Faster EFT ervan uit gaat dat tappen zelf het minst belangrijke is in het proces. Veel belangrijker is de toepassing van NLP en daarmee de structuur achter het probleem ontrafelen waarmee iemand een probleem creëert. Zodra we de structuur en strategie achterhalen van een probleem kunnen we aansturen op verandering.

“The tapping process is just one of many tools we use and the least
important because you can tap and get no results.”
~ Robert G. Smith, Founder, FasterEFT

De moderne wetenschap laat ons zien dat tappen krachtige effecten heeft.
Er is nu bewijs dat tappen. . .
• neurologische verbindingen in de geest | lichaam verandert.
• de werking van onze hersenen herstructureert.
• de emotionele gehechtheid die we in ons hebben verandert.

Zoals je je kunt kunt voorstellen, zorgt faster EFT voor veranderingen op het onbewuste en cellulaire niveau.
Faster EFT  doorbreekt trance en creëert een nieuwe trance van vrede.

Het tappen op modaliteiten veroorzaakt chemische veranderingen in de hersenen. Vaak zeggen klanten dat ze zich lichter voelen na een sessie. En dat is zichtbaar in de fysiologie. Er komen natuurlijke endorfines vrij.

Tappen creëert veranderingen die zo natuurlijk aanvoelen dat iemand vaak vergeet hoe slecht ervaringen daarvoor waren. Dat kan alleen maar betekenen dat er ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden

Of je nu liever de EFT of Faster EFT methode toepast. Het verhoogt vrijwel altijd je vrijheid om te kiezen en maakt het leven een stuk leuker, lichter en vreugdevoller.

Je kan het EFT Manual op deze site vinden en zelf aan de slag gaan. Daarnaast is er een schat aan video materiaal over Faster EFT op You Tube.

Het spreekt voor zich dat Faster EFT diepgaander werkt  als dit gefaciliteerd wordt door iemand die getraind is in NLP, Time Line Therapy, hypnose en andere methoden.

Wil je Faster EFT een keer ervaren? Workshops Faster EFT

Comment Section

3 reacties op “Faster EFT en EFT. Wat maakt Faster EFT effectiever?


Door Ria op 2 maart 2015

Een heel fijne duidelijke uitleg over EFT en Faster EFT.
Bedankt.


Door Sara op 26 juni 2015

ik sluit mij volledig aan bij Ria!! dank!!


Door Martijn op 5 juli 2017

Interessant stuk om te lezen werkt dit ook voor de behandeling van stotteraars ? Deze denken ook negatief eb hebben ook negatieve ervaringen opgebouwd ect Mvg Martijn

Plaats een reactie


*