Hoe ontstaan emotionele klachten?

Page content

article content

Hoe ontstaan emotionele klachten?

Life Coach Academie houdt zich over het algemeen niet bezig met het onderzoek naar het ontstaan van diverse klachten. De reden is dat we veelal gebruik maken van Emotionally Focused Therapy.

Dan is het kennen van de oorzaak irrelevant om toch effectief te werken aan bevrijding van diverse klachten.

Als je werkt als coach of therapeut is het soms wenselijk om inzicht te hebben in hoe klachten kunnen ontstaan. Wat de belangrijkste oorzaken van klachten veelal zijn.  Daarnaast: Hoe achterhaal je de oorzaken?

De lijst van Lecron

Leslie Lecron deed er onderzoek naar middels ideomotorische communicatie: Een manier van communiceren met het onderbewuste middels JA- en NEE signalen van het lichaam. Hij kwam met een lijst van 7 veelvoorkomende oorzaken van diverse klachten.

Deze lijst wordt in de wandelgangen “De 7 vragen van Lecron” genoemd. Door deze vragen aan het onderbewuste voor te leggen, kan het onderbewuste aangeven in welke richting de therapeut moet zoeken.

De 7 oorzaken van klachten

 1. Identificatie
 2. Motivatie (ziektewinst)
 3. Lichaamstaal
 4. Inprentingen
 5. Zelfbestraffing
 6. Traumatische ervaringen
 7. Conflicten

Identificatie

Het eerste punt dat Lecron benoemt is identificatie. Iemand kan zich volledig verbonden voelen met een ander. Zodanig dat ze die ander bewust en onbewust gaan nadoen. Dit nadoen kan zelfs zulke extreme vormen aannemen dat iemand soms lichamelijke kwalen kopieert.

Identificatie begint in de vroege kinderjaren. Kinderen stappen in de huid van hun geliefde helden: De sportleraar, de juf op school, ouders, enzovoort. Deze helden kunnen bijzondere dingen. Ze zijn sterk, dapper, lief en cool. Ze willen precies zo zijn als zij.

Ze worden deze mensen met alles erop en eraan. Ze nemen ook de minder geslaagde aspecten in zich op en gaan ook de pijn en de afwijzing voelen van hun rolmodel.

De positieve eigenschappen worden op die manier verbonden met ongewenste aspecten. Zo kan het gebeuren dat de coole uitstraling die de sportleraar uitstraalt, wordt overgenomen en er later voor zorgt dat iemand dezelfde relatieproblemen ervaart als die leraar.

Ook de kille houding en het onvermogen om zich te verbinden zijn als een deelpersoonlijkheid overgenomen.

Motivatie en ziektewinst

Het vragen naar welk voordeel een klacht heeft, is vragen naar de motivatie. Elke klacht die iemand ervaart heeft invloed op de de omgeving. Een bekend voordeel (motivatie of winst) van grieperig zijn: Je krijgt extra aandacht en vertroeteling door jouw omgeving.

Daarnaast ervaar je een tijdelijke bevrijding van stress en spanning: Je hoeft niet naar school of het werk.

Een ander voorbeeld van ziektewinst is de student die blijft zakken voor tentamens, omdat hij bang is om in het echte leven te falen.

Of iemand die niet kan stoppen met roken, omdat dit het laatste is wat hij thuis helemaal zelf voor het zeggen heeft.

Ik werkte met een klant die last had van terugkerende migraine. Deze migraine had als ziektevoordeel een ontsnapping aan de realiteit van het leven. Angst voor leven was de inmiddels onbewuste pijn waar ze als als kind een uitweg voor had gevonden: Hoofdpijn en daardoor met rust worden gelaten. Een paar dagen in haar eigen cocon kunnen verblijven.

Lichaamstaal

Het komt vaak voor dat ons lichaam spreekt in orgaantaal. In het taalgebruik hoor je vaak zinnen als:

 • Dat ligt als een steen op mijn maag
 • Ik word er doodziek van
 • Dat maakt me kotsmisselijk
 • Ik krijg er koppijn van

Ons onderbewuste is in staat om deze opmerkingen letterlijk te nemen. Iemand die zich bewust is van de kracht van suggestie richting ons onderbewuste zal dit soort uitspraken niet snel maken.

Er bestaat de kans dat je klachten als een maagzweer, migraine of misselijkheid over jezelf afroept.

Vaak is het lichaam de vertaler van het onderbewuste en geeft het fysieke signalen over verdrongen emotie.

Inprentingen

Als je bepaalde veroordelende uitspraken maar vaak genoeg hoort, slijten deze in. Als een soort groef in je innerlijke grammofoonplaat. Zinnen als; “Daar ben jij niet slim genoeg voor”, “Dat kan je toch niet”, “Het zal je nooit lukken” gaan als een soort waarheid worden. Je weet niet beter.

Inprentingen hebben meer impact wanneer je er emotioneel ontvankelijk voor bent.

Emotioneel ontvankelijk ben je als je bijvoorbeeld verdrietig of angstig bent. Een bestraffende speech van een ouder over een teleurstellend rapport kan een inprenting zijn voor een kind. “Het toch geen zin om mijn best te doen, ik kan het toch niet.” 

Als een kind nog te jong is om na te denken of uitspraken wel kloppen, is het effect nog 3 keer zo groot.

Het gevaar van inprentingen is dat ze de kwaliteit hebben om helemaal waar te worden. Je weet uiteindelijk niet beter en gaat er naar handelen.

Het is de kracht van suggestie. In een professionele therapeutische context zijn suggesties helend. In het dagelijks leven zijn suggesties maar al te vaak negatief.

Zelfbestraffing

In onze jeugd ontwikkelen we een geweten. We leren wat wel en niet hoort en mag. Dat leren we door beloning en bestraffing. Ons geweten is het referentiekader: Is het veilig iets te doen, of te laten?

Als we iets “fout” doen binnen ons referentiekader weten we dat we “straf verdiend hebben.”  En als ons geweten nadrukkelijk gevormd is, dan kan het uitblijven van straf vervelende gevolgen hebben: Als een ander ons geen straf geeft, vinden we dat we zelf straf verdiend hebben.

In mijn praktijk werk ik veel met eet-problematiek.  En voor veel klanten is eten een onbewust middel om zichzelf te bestraffen.

Iemand die zichzelf bestraft, is vaak hartelozer voor zichzelf dan de strengste rechter.

Traumatische ervaringen

Traumatische ervaringen zijn ervaringen die emotioneel een diepe impact hebben. Die impact kan zo groot zijn dat er later emotionele, sociale en lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld een ongeluk zijn, een mishandeling, iets vreselijks voor je ogen zien gebeuren, enzovoorts.

Innerlijke conflicten

Als iemand van binnen een verlangen voelt naar iets wat eigenlijk niet mag, is er sprake van een innerlijk conflict: Dus wanneer behoeftes en verlangens niet overeenkomen met hoe het hoort.

Hoe het hoort wordt op vele manieren beleefd. Dit heeft te maken met opvoeding, cultuur, religie en diverse taboes.

Als iemand zijn verlangens niet op een gezonde manier weet te integreren kan het ertoe leiden dat deze volledig onderdrukt worden. Of dat iemand er zich op een verwrongen manier of volledig aan over geeft.  Een innerlijk conflict is het gevolg.

Is het achterhalen van de oorzaken bij klachten relevant?

ideomotorische communicatieBij het achterhalen van de oorzaak van klachten kan je als NLP-er of hypnotherapeut gebruik maken van ideomotorische signalen. Je installeert een JA- en een NEE signaal in het lichaam van de klant (bijvoorbeeld de wijsvingers).

Vervolgens stel je in begrijpbare taal JA-NEE vragen om de oorzaak van een klacht te achterhalen. Als je de oorzaak kent, kan je interventies uit NLP toepassen zoals; 6-staps herkaderen of regressie om de klacht aan te pakken.

In mijn praktijk houd ik van snelheid en al ben ik gecharmeerd van de effectiviteit van veel NLP technieken, gebruik ik bij voorkeur Emotional Foccused Therapy (en dat is 80% NLP).

De oorzaak kennen is meestal irrelevant om toch effectief te werken.

Dat scheelt kostbare tijd  voor mijzelf en mijn klant.

Heb je ervaringen met de 7 vragen van Lecron?  Gebruik je ideomotorische communicatie of andere methoden bij het feedback verkrijgen over de innerlijke processen van je klanten? Dan ben ik benieuwd: Laat dan hier een reactie achter.

Comment Section

0 reacties op “Hoe ontstaan emotionele klachten?

Plaats een reactie


*